Personvernerklæring

Generelt om vår håndtering av personopplysninger

Vi beskytter din personlige integritet. Derfor er vi så transparente som mulig i vår håndtering av personopplysninger, og vi etterstreber alltid et høyt nivå på datasikkerheten. Vi behandler ikke flere personopplysninger om deg enn det som er nødvendig, og vi informerer om nye behandlinger før de gjennomføres.

Denne personvernerklæringen er laget for å beskrive hvordan vi behandler dine personopplysninger når du er kunde hos et verksted – hvorfor de samles inn, hvorfor de behandles, hvem vi eventuelt deler dem med, hvordan vi beskytter dem, hvilke rettigheter du har og hvordan du utøver dem.

Om vi skulle ha behov for en behandling som ikke er absolutt nødvendig, kommer vi, før behandlingen begynner, til å be om ditt samtykke til behandlingen. Takker du nei, er dine personopplysninger ikke med i behandlingen. Takker du ja, har du alltid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. I så fall avslutter vi umiddelbart behandlingen.

Om det skulle inntreffe en negativ hendelse med dine personopplysninger, kommer vi så fort som mulig til å informere deg om det.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger – behandlingsansvarlig

Følgende selskap er behandlingsansvarlig:

Selskap: Meca Service avd. Fyksen Servicesenter Jaren
Organisasjonsnr.: 0
Adresse: Mohagalia, 8
Postnummer og sted: 2770 Jaren

Under varemerket MECA finnes det et stort antall verksteder. En del av verkstedene eies av selskap i konsernet. Andre er samarbeidende verksteder og egne juridiske enheter, som selv er ansvar­lige for sine behand­linger. Som kunde hos vårt verksted (som angitt ovenfor), er det vi som er behandlingsansvarlig selskap for de behand­lingene som gjøres.

Personopplysninger vi behandler

Personopplysninger du gir til oss, eller som vi samler inn om deg:

 • Navn: for- og etternavn
 • Kontaktinformasjon: adresse, e-postadresse, telefonnummer og kundenummer
 • Fødselsdato: gjelder bare faktura-kunder, for øvrig behandlinger vi ikke fødselsdato
 • Ordreinformasjon: ordrehistorikk og informasjon om bestilte varer
 • Kjøretøyopplysninger: registreringsnummer, bilmodell, chassisnummer og servicekortnummer (gjelder kun flåtekunder)
 • Informasjon om kjøretøyet ditt: kilometerstand og status på bilens komponenter og funksjoner
 • Informasjon om kjøp og utførte tjenester: kjøpte varer og tjenester, beløp, sted, dato og betalingsmåte, rabatter, informasjon om utført reparasjon og service og kundeserviceinformasjon
 • Informasjon om reklamasjoner og garantier: informasjon om reklamasjonssak, informasjon om produktgaranti og informasjon om kjøpte varer

Personopplysninger som du gir til oss eller som vi genererer om deg som leverandør:

 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon: navn, stilling, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Betalingsinformasjon: fakturainformasjon

Behandlingen av personopplysninger om leverandør er nødvendig for å kunne oppfylle forpliktelser i avtalen med leverandøren.

Personopplysninger vi får fra tredjepart:

 • Offentlig person- og kjøretøyregister: navn, kontaktinformasjon, kjøretøyopplysninger, tilsynsresultater (periodisk kjøretøykontroll/EU-kontroll) og informasjon om eierskifte
 • Selskap i konsernet: navn, kontaktinformasjon, kjøretøyinformasjon for mottak av informasjon om bestilling av service eller reparasjon
 • Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (banker og andre betalingstjenester): informasjon om betalingsgodkjennelse
 • Forsikringsselskap: forsikringsinformasjon som gjelder ditt kjøretøy

Til hvilke formål behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler informasjon om deg når du for eksempel har valgt å bestille og gjennomføre en service eller reparasjon hos oss. Personopplysningene vi får om deg, brukes til de tjenestene og på det juridiske grunnlaget som er beskrevet i oversikten nedenfor:

Formål Behandling Kategorier av personopplysninger Rettslig grunnlag Lagringstid
Gi tilbud på service eller reparasjon Motta og håndtere forespørsel og gi tilbud
 • Forespørsel om eventuell bestilling av service og reparasjon
Berettiget interesse1 Til tilbudet aksepteres eller avvises, maks. 1 mnd.
Håndtere bestilling av service og reparasjon Motta og behandle forespørsel om bestilling av service og reparasjon
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
Oppfylle avtale (ved bestilling av tjeneste inngås en avtale mellom kunde og verksted) Inntil 6 måneder dersom bestillingen blir kansellert. Blir bestillingen gjennomført, se under.
Gjennomføre service og reparasjon Innhente personopplysninger og kjøretøyinformasjon fra eksterne kjøretøyregister

Bestille reservedeler

Kontakte kunde med ev. spørsmål om service/reparasjon

Administrere betaling

Innhente ev. arbeidsinstrukser fra eksterne parter

Formidle abonnement på veihjelp

 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og om den utførte tjenesten
 • Betalingsinformasjon (fakturainformasjon)
 • Bilde (Bildet av kjøretøyet brukes for å dokumentere eventuelle mangler/skader/feil på bilen. Dette er en del av EU-kontroll prosessen – dersom det skulle være aktuelt)
Oppfylle avtale Inntil tjeneste er utført og i 5 år etter avsluttet regnskapsår (regnskapsloven).
Tilby lånebil i tiden reparasjon eller service utføres Innhente personopplysninger for utlån av bil
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kopi av sertifikat
Oppfylle avtale Inntil 1 år etter at bilen ble tilbakelevert
Oppbevare kundens dekk på dekkhotell Innhente personopplysninger for å administrere innlevering, oppbevaring og utlevering av dekk
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
Oppfylle avtale Til dekkhotelltjenesten er avsluttet
Håndtere kundeservicehenvendelser Kommunisere med kunden og svare på forespørsler som kommer til kundeservice via telefon eller i digitale kanaler

Behandle eventuelle klager på utført service eller reparasjon

Motta reklamasjons- og garantihenvendelser på utført reparasjon eller service

 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Kundens korrespondanse
 • Informasjon/opplysninger om reklamasjons- og garantisaker
Berettiget interesse1 Inntil saken er avsluttet og i en periode på 12 måneder etterpå
Tilbakekalle varer Kontakte kunden og tilbakekalle produkt, dersom det avdekkes brist eller feil ved produktet
 • Informasjon om dine kjøp og utførte tjenester
 • Kjøretøyinformasjon
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
Rettslige forpliktelser og Berettiget interesse2 Inntil tjenesten er fullført og i henhold til garantibestemmelser
Evaluere, utvikle og forberede våre tjenester Gjennomføre kundeundersøkelser

Gjøre analyser av opplysninger vi samler inn, for eksempel hvilke tjenester du kjøper av oss

 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og om utførte tjenester
 • Informasjon/opplysninger om reklamasjons- og garantisaker
Berettiget interesse3 Inntil undersøkelse/analyse er utført og inntil 12 mnd. etterpå

Resultat fra undersøkelser/analyser kan bli oppbevart i selskapets levetid, fordi det er relevant med historikk (dette inkluderer ikke personopplysninger)

Behandle tilbakemeldinger/evalueringer, kommentarer i sosiale medier m.m. Gi mulighet for at andre kan se og kommentere tilbakemeldinger og evalueringer fra kunder

Gi mulighet til å svare på tilbakemeldinger og eventuelt bruke disse i utvikling og markedsføring (sistnevnte i så fall basert på et separat, skriftlig samtykke)

 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
Berettiget interesse4 Informasjon slettes iht. personvernerklæring for gjeldende plattform. I tilfeller der selskapet har delt behandlingsansvar, som med Facebook, sletter selskapet kommentarer som er i strid med loven eller på annen måte upassende
Sende relevante tilbud på våre produkter og tjenester (gjelder kundeklubbmedlemmer) Tilby et personlig tilpasset innhold, for eksempel relevante produktanbefalinger og tilbud og annen lignende kommunikasjon (som å ønske deg velkommen som ny bileier, takke for verkstedbesøk, invitere deg til kundekvelder og lignende)
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Oppfylle avtale
(avtale om medlemskap i kundeklubb)
Inntil medlemskap avsluttes
Tilby tiltak basert på tilsynsresultater Innhent informasjon om tilsynsresultater fra eksternt register
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Tilsyns-/kontrollresultat
Berettiget interesse3 Maks. 3 mnd. etter innhentet informasjon
Minne om at det er tid for å bestille ny service og EU-kontroll Kontakte deg for å minne om at det er tid for å bestille ny time for service eller EU-kontroll
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om utført tjeneste/kjøp
Berettiget interesse3 Inntil service eller reparasjon er fullført og i en periode på 2 år etterpå
For å sikre korrekt medlemsinformasjon til kundeklubben Sjekke om du er medlem av kundeklubb. Hvis du er medlem, overføres opplysningene dine til behandlingsansvarlig selskap for kundeklubb. Formålet er å sikre tjenestene innenfor rammen av kundeklubben
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Tredjeparts berettigete interesse4 Inntil medlemskap avsluttes
Opplysninger om leverandør Personopplysninger som samles inn for å kunne inngå og følge avtale
 • Navn
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Betalingsinformasjon
Oppfylle avtale Senest 5 år etter avsluttet avtale/ samarbeid
Tilby (og minne om bilens første) EU-kontroll Kontakte deg for å minne om at det er tid for å gjennomføre EU-kontroll
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøysinformasjon
Berettiget interesse11 og 12 30 dager
Overføre informasjon til selvstendig behandlingsansvarlige selskap – se respektive hensikt/formål i tabellen nedenfor Overføring av nødvendig informasjon/data til selskap som er selvstendig behandlingsansvarlige (i tilfeller der saken krever det)
 • Se kategorier spesifisert i tabellen nedenfor
Se rettslig grunnlag i tabellen nedenfor Til overføringen er gjort

Hvem kan vi komme til å dele dine personopplysninger med

Databehandlere

I de tilfellene det er nødvendig, for at vi skal kunne levere våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som bistår oss med behandling av personopplysninger, såkalte databehandlere. En databehandler er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og basert på instrukser fra oss. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med disse selskapene for å sikre en korrekt og trygg behandling av de personopplysningene de behandler. Våre databehandlere hjelper oss med:

 • Markedsføring (annet selskap i konsernet som håndterer markedsføring, trykk og distribusjon, håndtering av påminnelser om bestilling av service)
 • Kundeundersøkelser (for evaluering av og synspunkter på våre tjenester)
 • Kommunikasjonstjenester (f.eks. for å kunne ta kontakt med deg som kunde når bestilte varer finnes på lager)
 • IT-tjenester (bedrifter som styrer drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger)
 • Kundeservice (annet selskap i konsernet som håndterer kundehenvendelser)
 • Grossisttjenester (annet selskap i konsernet som håndterer leveranser av reservedeler og tilbehør)
 • Betalings- og inkassoselskaper (bedrifter som sender betalingspåminnelser og håndterer innkreving av gjeld – gjelder firmakunder)

Selskaper som er selvstendige behandlingsansvarlige

Vi deler også personopplysninger med firmaer som er selvstendig behandlingsansvarlige. Dette betyr at vi kontrollerer hvilke personopplysninger som blir overført til dem. Vi er derimot ikke ansvarlige for den påfølgende behandlingen når mottakeren tar over behandlingsansvaret. Selvstendig behandlingsansvarlige vi deler personopplysninger med er:

Kategori av selvstendige behandlingsansvarlige Formål Kategorier av personopplysninger Rettslig grunnlag
Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger, for eksempel Resurs Bank Tilby elektronisk betaling
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Betalingsunderlag
Oppfylle avtale
Selskaper som tilbyr mobilitetsforsikring, for eksempel RedGo Tilby mobilitetsgaranti (veihjelp/forsikring i forbindelse med service)
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Registreringsnummer
Oppfylle avtale
Offentlige person- og kjøretøyregistre Innhente kjøretøyinformasjon
 • Registreringsnummer
Oppfylle avtale
Selskaper som sender påminnelser om EU-kontroll og årsservice Sende påminnelse om tid for EU-kontroll og årsservice
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Registreringsnummer
Berettigete interesse12 og 13
Selskap i konsernet som er behandlingsansvarlig for aktuell kundeklubb, dersom bilens eier er medlem Sjekke medlemskap i kundeklubb og dele aktivitet med respektive behandlingsansvarlige selskap for kundeklubben
 • Informasjon om dine kjøp og utførte tjenester
 • Kundeserviceinformasjon
 • Booking-/bestillingsinformasjon (tilbud m.m.)
Tredjeparts berettigete interesse4
Selskap i konsernet som er behandlingsansvarlig for digitale bestillinger Følge opp status på bestillinger som kommer via digitale kanaler – om bestillingen gjennomføres eller ikke og om supplerende arbeid er utført – med formål å sikre produkt- og tjenesteutvikling og kunnskap om kunden
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og utførte tjenester
 • Booking-/bestillingsinformasjon
 • Kjøretøyopplysninger
Tredjeparts berettigete interesse10
Selskaper som håndterer flåte-/leasingavtaler, som Leaseplan, og selskaper i konsernet Dersom du er flåtekunde eller har en serviceavtale, deles dine opplysninger for å kunne verifisere arbeidet som utføres innenfor rammen av flåte- eller serviceavtalen med formål om å:

 • Generere faktureringsunderlag
 • Gjøre informasjon om hva som er utført på kjøretøyet tilgjengelig for kunden
 • Utarbeide statistikk for produkt- og tjenesteutvikling
 • Få kunnskap om kunden
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kundenummer og org.nr.
 • Kjøretøyinformasjon, reg.nr.
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Oppfylle avtale
Selskap i konsernet som verkstedet har inngått konseptavtale med og felles utviklings- og serviceselskap i konsernet Generere anonymiserte data som brukes til statistikk i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling og markedsføring
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Bestillingsinformasjon
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Tredjeparts berettigete interesse11
Selskap som har samme forretningssystem som behandlingsansvarlig selskap Kunne søke opp arbeidshistorikk på kjøretøyet i forbindelse med service/arbeid hos nytt verksted
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Dokumentidentifikasjon (f.eks. fakturanummer)
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om ditt kjøretøy
Tredjeparts berettigete interesse6
Selskap som tilbyr teknisk support Sikre kostnadseffektiv og kjøretøyspesifikk reparasjon av bilen
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om ditt kjøretøy
Berettiget interesse8
Selskap i konsernet som eventuelt har inngått partnerskap med produsent eller importør av kundens bilmerke Dele informasjon om erstatningsdeler og arbeid som utføres på ditt kjøretøy med ansvarlig produsent eller importør
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Bestillingsinformasjon
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Oppfylle avtale
Selskap i konsernet som tilbyr tekniske kataloger som verkstedene bruker til å bestille deler til kjøretøy Kjøpe korrekte deler som trengs til reparasjon av, service på eller feilsøking på ditt kjøretøy
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om bestilte eller utførte tjenester
Tredjeparts berettigete interesse7
Selskaper som tilbyr digitalt servicehefte med kjøretøyets servicehistorikk Gi oversikt over alt av arbeid/service som er utført på kjøretøyet
 • Kjøretøyopplysninger
 • Informasjon om utførte tjenester
Berettiget interesse9
Selskap som har samme forretningssystem som behandlingsansvarlig selskap Sjekke om du er medlem av kundeklubb. Hvis du er medlem, overføres opplysningene dine til behandlingsansvarlig selskap for kundeklubb. Formålet er å sikre tjenestene innenfor rammen av kundeklubben
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp og informasjon om utførte tjenester
Tredjeparts berettigete interesse4

Innvending mot behandling som baserer seg på berettiget interesse

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som baserer seg på berettiget interesse. En fortsatt behandling av dine personopplysninger forutsetter i så fall at vi kan vise til tvingende, legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettighet og friheter, eller at det er nødvendig for å hevde eller forsvare et rettskrav.

 1. For at vi skal kunne håndtere dine kundeservice-henvendelser har vi behov for å behandle din kontaktinformasjon, eventuell informasjon om klager/reklamasjoner og/eller øvrig korrespondanse. Vi har vurdert det dit hen at det finnes et gjensidig behov for å utføre behandlingen, og ettersom det ikke behandles sensitive opplysninger er vår vurdering at behovet veier tyngre enn eventuell risiko for deg som registrert.
 2. For at vi skal kunne bidra til din sikkerhet på best mulig måte, dersom vi oppdager produktfeil på våre reservedeler, har vi behov for å kunne behandle dine kontaktopplysninger, ordreinformasjon og registreringsnummer for å kunne tilbakekalle produktet. Din sikkerhet er spesielt viktig for oss, og fordi vi ikke behandler sensitive opplysninger har vi gjort bedømmingen at det gjensidige behovet veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.
 3. Vi etterstreber å alltid være så relevante som mulig i vår kommunikasjon med deg. For å kunne sende relevante tilbud og påminnelser til deg som kunde, må vi behandle dine kontaktopplysninger, informasjon om dine kjøp, informasjon om utførte tjenester og informasjon om ditt kjøretøy. Vi kommer også kontinuerlig til å utvikle våre tilbud til deg for å imøtekomme dine forventninger på best mulig måte. For å gjøre dette kan det hende vi tar kontakt med deg for å få dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Vi har vurdert det slik, at det også her finnes et gjensidig behov, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.
 4. Dersom du som kunde er medlem i en av konsernets kundeklubber, krever det at vi behandler informasjon om dine kjøp, utførte tjenester, kontaktinformasjon og kundeserviceinformasjon. Når kjøretøyet som leveres på verksted har en eier som er medlem i en av konsernets kundeklubber, deles opplysninger om besøket med det behandlingsansvarlige selskapet for kundeklubben. Fordi du aktivt har valgt å være medlem i en kundeklubb, er vår bedømming at det finnes et gjensidig behov, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.
 5. For å kunne svare på og behandle digitale bestillinger, kommentarer og anmeldelser som er gitt av personer, må vi behandle personopplysninger. Vi har gjort vurderingen at det finnes et gjensidig behov, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig brukes.
 6. For at verkstedet skal kunne se tidligere utført service på og reparasjoner av ditt kjøretøy og dele det aktuelle besøkets resultat med fremtidige verksteder du kan komme til å benytte, må vi dele din kjøretøyhistorikk med verksteder som du bruker og som også benytter vårt interne, felles verkstedssystem. Vi har gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov for både deg som eier av kjøretøy og verkstedene du benytter, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig benyttes.
 7. Når verkstedet bestiller deler til ditt kjøretøy i forbindelse med reparasjon eller service som utføres på dine vegne, bruker de interne, tekniske kataloger som konsernet tilbyr. For å sikre at riktige deler bestilles, brukes kjøretøyinformasjon, f.eks. registreringsnummer til å finne passende deler til kjøretøyet ditt. Denne informasjonen kan senere komme til å bli brukt til å forbedre verkstedets mulighet til å finne de rette delene til din og andres biler. Gitt dette, har vi gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov hos alle parter (du som kjøretøyeier, verkstedet du benytter og selskapet som tilbyr tekniske kataloger) og at fordelene med behandlingen (raskere service og reparasjon når verkstedet enklere finner riktig del til ditt kjøretøy) veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.
 8. For at verkstedet skal kunne yte best mulig og kostnadseffektiv service/reparasjon av ditt kjøretøy, kan verkstedet benytte seg av ekstern, teknisk support ved behov. I disse tilfeller kan verkstedet dele informasjon om ditt kjøretøy med eksterne eksperter. Dette er nødvendig for å kunne bistå i feilsøking. Da du som kunde får en bedre kundeopplevelse gjennom expertsupport har vi har gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig benyttes.
 9. Når vi utfører et arbeid på ditt kjøretøy, kan vi dele informasjon om kjøretøyet og hva vi har utført av arbeid med selskaper som drifter digitalt servicehefte. Digitale servicehefter viser historikk, forenkler fremtidige verkstedbesøk og gir eventuelle fremtidige eiere tryggheten av at kjøretøyet er håndtert av godkjente verksteder. Vi har gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig benyttes.
 10. Dersom du har bestilt ditt besøk på verkstedet gjennom en av de digitale kanalene som tilbys av konsernet, deler vi resultatet av besøket ditt for å sikre at bestillingen ble utført riktig, og for kontinuerlig å forbedre og forenkle de digitale kanalene. Fordi du som kunde med dette får en bedre kundeopplevelse, har vi gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig benyttes.
 11. For å kunne utvikle det konseptet (produkt-, tjeneste og servicetilbud) som ditt valgte verksted er inkludert i, deler vi informasjon om transaksjoner og interaksjoner du har hatt gjennom bestillingsprosedyren. Formålet er å fortsette å tilby deg en god verkstedopplevelse. Vi har gjort bedømmingen at det finnes et gjensidig behov og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig benyttes.
 12. Vi etterstreber å alltid være så relevante som mulig i vår kommunikasjon med deg. For å kunne sende relevante tilbud og påminnelser til deg, må vi behandle dine kontaktopplysninger og informasjon om ditt kjøretøy. Vi har vurdert det slik, at det også her finnes et gjensidig behov, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.
 13. Denne informasjonen blir gitt for at du som bileier skal inneha tilstrekkelig informasjon om fritt verkstedvalg. For å kunne sende relevante tilbud og påminnelser til deg, må vi behandle dine kontaktopplysninger og informasjon om ditt kjøretøy. Vi har vurdert det slik, at det også her finnes et gjensidig behov, og at fordelene med behandlingen veier tyngre enn din interesse for at ikke mer informasjon enn nødvendig behandles.

Hvor behandles personopplysningene dine

Vårt mål er å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS (og eventuelt andre godkjente land, som Storbritannia), så langt mulig. Dine personopplysninger kan imidlertid i noen situasjoner overføres til, og behandles av, mottakere i land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller iverksetter vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles trygt, og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med, og på samme nivå, som beskyttelsen som tilbys i EU/EØS. Der det ikke kan unngås å overføre data til land utenfor EU/ EØS, sørger vi for at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er iverksatt, slik som bindende konsernregler (BCR), EUs standard kontraktsbestemmelser, godkjente etiske retningslinjer eller annen sertifiseringsordning. Dersom du ønsker en kopi av de beskyttelsesforanstaltningene som vi har tatt, eller informasjon om hvor disse er tilgjengelige, får du det ved å henvende deg til e-postadressen som det vises til nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for hvert formål. Se mer om konkrete lagringsperioder i tabellene ovenfor

Vi kan også måtte komme til å behandle dine personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser basert på lovkrav, rettsdommer eller myndighetsvedtak. Det kan for eksempel handle om lov om produktansvar og regnskapsloven. Videre kan vi måtte behandle dine personopplysninger for å kunne forsvare et rettskrav, så lenge dette kan hevdes

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger

Vi utfører de juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som kreves for å sikre at personopplysninger ikke blir manipulert, tapt eller ødelagt eller at uautoriserte får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner blir oppdatert ettersom teknologien utvikler seg og forbedres.

Dine rettigheter

Vi er åpne og transparente om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om innsyn. Når vi mottar en forespørsel om innsyn, kan vi be om ytterligere opplysninger for å være sikre på hvilke personopplysninger du vil ha innsyn i, og for å sikre at vi utleverer opplysningene til riktig person.

Du har rett til:

 • Informasjon: denne personvernerklæringen er laget for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene. Du har også krav på å bli informert om brudd på informasjonssikkerheten som sannsynligvis vil medføre høy risiko for dine rettigheter og friheter
 • Innsyn: du kan be om en bekreftelse på at vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall uten kostnad få tilgang til personopplysningene vi har om deg (registerutdrag). Ved åpenbart urimelige krav om registerutdrag kan det tilkomme en administrasjonsavgift, eller at kravet ikke imøtekommes.
 • Sletting/retten til å bli glemt: du kan be om at vi sletter personopplysninger, dersom de ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet for.
 • Retting: du kan be om at vi korrigerer uriktige opplysninger og/eller komplettere ufullstendige opplysninger om deg.
 • Protestere: du kan komme med innsigelser mot behandling som er begrunnet med vår berettigete interesse eller offentlig interesse (se mer informasjon nedenfor). Du kan også protestere mot behandling som kan eller vil føre til skade eller ubehag for deg eller andre. Videre har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene.
 • Begrensning: du kan i visse tilfeller be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses; For eksempel dersom du har protestert mot behandling av personopplysninger som gjøres basert på interesseavveining. Behandling stanses i så fall mens det pågår kontroll om vårt formål med behandlingen veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Motsette deg automatiserte avgjørelser: du kan motsette deg avgjørelser som er basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering (automatiserte avgjørelser)
 • Dataportabilitet: under visse omstendigheter motta eller be om at dine personopplysninger overføres til en tredjepart i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet gjelder kun personopplysninger du har gitt oss, og som vi behandler på grunnlag av visse rettsgrunnlag, for eksempel en avtale med deg.

Innvending mot behandling for direkte markedsføring

Du kan motsette deg at dine personopplysninger behandles for å brukes i direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, avbryter vi behandlingen av dine personopplysninger til dette formålet, og avslutter enhver direkte markedsføringsaktivitet.

Du har naturligvis mulighet til å takke nei til e-post og personlige tilbud i enkelte kanaler, for eksempel kan du velge å bare motta tilbud fra oss via e-post, og ikke via SMS.

Klage til tilsynsmyndighetene

Hvis du mener at vi håndterer dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss – se under. Du har også rett til å sende klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger, eller du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndtering av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt sentrale GDPR-team som kan henvise deg videre til rett sted: gdpr@mekonomencompany.com

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i denne erklæringen. Alle endringer som gjøres, gjøres i dette dokumentet. Du bør derfor med jevne mellomrom lese gjennom personvernerklæringen. Dersom vi gjør omfattende endringer, kommer du til å få beskjed om det via våre websider og/eller andre relevante, digitale kanaler, herunder e-post.

Dersom det dreier seg om endringer i behandling av personopplysninger, som du har gitt ditt samtykke til, kommer vi til å gi deg muligheten til å gi et nytt samtykke.

Oppdateringer av erklæringen

Når Hva
26. april 2023 Etablering av egen personvernerklæring for verksted (tidligere en del av felles personvernerklæring)
04.juni.2024 Revidert personvernerklæring.