Flush av automatkasse

Flushing av girkassen bør gjøres regelmessig!

Må du bytte hele girkassen så vil det koste svært mye. Med oljeskift med flushing av automatgirkassen forebygger du at girkassen går helt i stykker, og du forlenger dens levetid. Andre fordeler er at du reduserer forbruket av drivstoff og at giringen blir mer smidig.

Når bilen begynner å gire hardt, eller oljen lukter brent og brun må den skiftes. Andre tegn på at det kan være noe i veien med girkassen er:

  • Sporadiske girskift
  • Høye lyder fra girkassen
  • Problemer med å skifte gir
  • Oljelekkasje
  • Vibrasjoner
  • Bilen rykker og oppfører seg annerledes

Ved vanlig oljeskift av automatgirkasse byttes kun ca 1/3 av oljen. Det man skulle ha gjort er å flushe automatgirkassen. Slik fjernes alle løse partikler og all olje. Dernest må det fylles på med helt ny olje. Resultatet er at automatgiret føles som nytt.